Interviews

I Copenhagen Body Extremes stiller vi gerne op til interviews, både journalister såvel som skoleprojekter - det eneste vi beder om er at I er ude i nogenlunde tid. Ring ned i butikken og aftal nærmere. Slutteligt skal det siges at til skoleprojekter og lignende svarer vi udelukkende mundligt på spørgsmål og IKKE pr. email - det er for tidskrævende!